Terug Belastingreglement

2022_GR_00169 - Belasting op de opgravingen van stoffelijke overblijfselen - Aanpassing - Goedkeuring

2022_GR_00057 - Tegemoetkoming voor de impact van de Coronacrisis - Aanpassing van verschillende belastingreglementen - Goedkeuring

2022_GR_00004 - Aanpassing belastingreglement op de huisvuilrecipiënten - Verkoop van 100 l PMD-zakken - Goedkeuring

2022_GR_00004 - Aanpassing belastingreglement op de huisvuilrecipiënten - Verkoop van 100 l PMD-zakken - Goedkeuring

2022_GR_00004 - Aanpassing belastingreglement op de huisvuilrecipiënten - Verkoop van 100 l PMD-zakken - Goedkeuring

2021_GR_00300 - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Herziening tarief - Goedkeuring

2021_GR_00299 - Belastingreglement op de uitbating van nachtwinkels en shishabars - Vaststelling - Goedkeuring

2021_GR_00304 - Belastingreglement op de opening van nachtwinkels en shishabars - Vaststelling - Goedkeuring

2021_GR_00288 - Deelname huis-aan-huis ophaling van asbestafval - Aanpassing belasting op de huisvuilrecipiënten - Goedkeuring

1 tot 9 van 9 resultaten