Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van Stad en OCMW Halle

In de kalender vindt u heel wat informatie over:

  • de gemeenteraad  
  • de raad voor maatschappelijk welzijn
  • het college van burgemeester en schepenen
  • het vast bureau
  • de burgemeestersbeslissingen 
  • de gemeenteraadscommissies              

Hoe vindt u een beslissing? 

  • U weet welke datum de beslissing werd genomen?

          Klik via de Kalender op de vergaderdatum. U komt terecht in de agenda van de vergadering, waar u het agendapunt kan terugvinden.

          De meeste beslissingen kan u raadplegen door op de titel te klikken. Als u de beslissing niet kan raadplegen, bevat deze vertrouwelijke informatie en kan u de inhoud niet zomaar bekijken. U kan deze opvragen via mail (info@halle.be) in het kader van de regelgeving openbaarheid van bestuur. Als het punt verdaagd werd staat dit in de titel en kan u de inhoud niet bekijken.

  • U weet niet op welke datum de beslissing werd genomen? 

          Geef een zoekterm in bij ‘Zoeken’ (rechts bovenaan).
           Maak gebruik van de filters (‘+’ naast zoekopdracht) om de zoekopdracht te verfijnen en de resultaten te beperken. 

Hoe kan u een klacht tegen een beslissing indienen?
Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht komt u te weten hoe u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op de lokale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die de wet of het algemeen belang schenden.

Verdere vragen?
 
Contacteer de Dienst Bestuursondersteuning van Stad en OCMW Halle via info@halle.be  of 02 365 96 00.

Zoek je iets anders?

  • Wil je een opname beluisteren, kan dit door naar een zitting te gaan en bovenaan op de link naar de opname te klikken.
  • Wens je meer informatie over de samenstelling en de werking van onze politieke organen dan vind je deze terug via de website.