Terug Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones)

2021_GR_00248 - Aanvullend politiereglement - Veroonslinde - Sluiten voor verkeer van meer dan 3,5 ton - Goedkeuring

2021_GR_00247 - Aanvullend politiereglement - Halle centrum - Bergensesteenweg - Willamekaai, Slingerweg, Leide en Arkenvest - opheffen fietspaden en aanpassen fietszone - Goedkeuring

2021_GR_00246 - Aanvullend politiereglement - Albertstraat - Aanbrengen zebrapaden - Goedkeuring

2021_GR_00243 - Aanvullend politiereglement - Oct. de Kerchove d'Exaerdestraat kruispunt met de Rozenlaan - Aanbrengen zebrapaden - Goedkeuring

1 tot 4 van 4 resultaten